PublicațiiJOURNAL OF URBAN AND REGIONAL ANALYSIS

ANALELE ASOCIAȚIEI PROFESIONALE A GEOGRAFILOR DIN ROMÂNIA

GEOGRAFUL

DINAMICA URBANĂ

Cuprins

SPAȚIU ECONOMIE ȘI SISTEME DE AȘEZĂRI
Cuprins

TEORIA SISTEMELOR DE AȘEZĂRI UMANECuprins

     INSERȚIA TERITORIALĂ A UNIVERSITĂȚILOR DIN ROMÂNIA

     

     ACTIVITĂȚILE TURISTICE ȘI DEZVOLTAREA INTEGRATĂ 
     ÎN ZONA DE INFLUENȚĂ A ORAȘULUI RÂMNICU VÂLCEA

     

           TURISMUL ȘI ROLUL SĂU ÎN DEZVOLTAREA INTEGRATĂ
           A ZONEI DE INFLUENȚĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

           

     MANGEMENTUL SPAȚIILOR RESTRUCTURATE FUNCȚIONAL

     

     ROLUL ACTIVITĂȚILOR INDUSTRIALE
     ÎN DEZVOLTAREA AȘEZĂRILOR DIN SPAȚIUL METROPOLITAN AL BUCUREȘTILOR