Proiecte naționale CNCSIS   Impactul investiţiilor străine directe greenfield asupra dezvoltării locale în aria metropolitană Bucureşti (2007-2008) - Cristian Braghină

▪  Sisteme de asezari umane, tip D, Banca Mondială (1999-2002) - Ioan Ianoș

▪  Dinamica structurilor interne urbane si rurale din Romania in perioada de tranzitie, ANSTI (2000) - Ioan Ianoș

▪  Impactul geografic al procesului de privatizare din agricultura Romaniei (2003-2004) - Cristian Braghină 

▪  Impactul destructurarii industriei în orasele monospecializate asupra dezvoltarii locale si regionale în Romania (2002-2003) - Ioan Ianoș

▪  Dimensiuni actuale ale procesului de tertiarizare (2003-2004) - Cristian Tălângă

▪  Analiza disparitatilor teritoriale din Podisul Getic (2003-2004) - Daniel Peptenatu

▪  Dinamica si structura demografica a oraselor mici din Romania în conditile restructurarii economice (2005) - Daniela Zamfir

▪  Impactul restructurarii economice asupra dezvoltarii oraselor mici din Romania. Abordare sistemică (2002-2004) - Daniela Zamfir

▪  Impactul investitiilor straine directe greenfield asupra dezvoltarii locale in aria metropolitana Bucuresti (2006-2009) - Cristian Braghină

▪  Elaborarea modelului de dezvoltare a judetului Mehedinti in perspectiva integrarii europene (2006-2007) - Daniel Peptenatu

▪  Restructurarea economică a unor zone defavorizate din România (2002-2004) - Melinda Cândea 

▪  Analiza geografică a spatiilor atractive si repulsive din municipiul Bucuresti (2005-2007) - Ioan Ianoș