Resurse umane  • Coordonate Proiect:
  • Titlu: Rolul ariilor de atractie turistica din zona de influenta a municipiului Bucuresti in dezvoltarea integrata a acesteia
  • Radu-Daniel PINTILII
  • Finantator: CNCSIS
  • Nr. Contract finantare TD – 308
  • Buget total proiect aprobat: 37075 lei
  • Durata contractului: 15 luni
  • Finalizare proiect: 30.12.2008


Rezumatul proiectului

       Proiectul, derulat pe o perioada de 15 luni, isi propune sa elaboreze un model de dezvoltare integrata a zonei de influenta a municipiului Bucuresti. Acesta se justifica prin necesitatea abordarii sistemice a teritoriului ca posibila modalitate de identificare a mijloacelor prin care unui spatiu geografic i se poate controla evolutia. Obiectivele majore pe care si le propune proiectul sunt: realizarea diagnozei teritoriale printr-un demers sistemic, identificand totodata disparitatile teritoriale, amenajarea turistica globala si organizarea teritoriului zonei de influenta a municipiului Bucuresti si elaborarea strategiilor de amenajare turistica in conditiile dezvoltarii integrate. Activitatile desfasurate in cadrul proiectului sunt: realizarea unei baze de date la nivel de comuna, ce include modelul numeric al terenului, individualizarea ariilor de atractie turistica din zona de influenta a mun. Bucuresti cu potentialul ei aferent, identificarea bazei tehnico-materiale si a principalelor axe si centre structurante, stabilirea directiilor de dezvoltare viitoare, alcatuirea arborelui problema, si eliminarea disparitatilor teritoriale . Pe termen scurt proiectul isi propune sa ofere autoritatilor locale un suport stiintific, bine documentat privind nivelul de dezvoltare economica si modalitatile de atenuare a dezechilibrelor teritoariale. In acelasi timp proiectul poate oferii o imagine clara privind componentele teritoriale ce au nevoie de sprijin pentru a sustine dezvoltarea. Proiectul va avea un impact economic si social important deoarece va identifica activitatile turistice care se preteaza pentru fiecare arie de dezvoltare. Abordarea stiintifica a dezvoltarii teritoriale conform strategiei nationale de dezvoltare, va contribui la cresterea numarului de locuri de munca si mai departe la cresterea calitatii vietii, o atentie deosebita se va acorda dezvoltarii integrate a zonei de influenta a municipiului Bucuresti, pe arii de dezvoltare.