Noutăți 

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A GEOGRAFILOR DIN ROMÂNIA (APGR)
în colaborare cu CICADIT, INP și CENAFER, organizează simpozionul internațional:

PATRIMONIUL INDUSTRIAL

– CONSERVARE, PROMOVARE CULTURALĂ 
ŞI REUTILIZARE INTELIGENTĂ 

EDIȚIA a V-a 

23-24 septembrie 2021

BUCUREŞTI

Informații și apel la contribuții

Programul simpozionului și Book of abstracts


 

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A GEOGRAFILOR DIN ROMÂNIA (APGR)
în colaborare cu CICADIT, INP și CENAFER, organizează simpozionul internațional:

PATRIMONIUL INDUSTRIAL

– CONSERVARE, PROMOVARE CULTURALĂ 
ŞI REUTILIZARE INTELIGENTĂ 

EDIȚIA a V-a 

23-24 aprilie 2020*

BUCUREŞTI

Informații și apel la contribuții


*Conferința a fost amânată. Data reprogramării conferinței urmează a fi comunicată în funcţie de evoluţia măsurilor luate pentru limitarea răspândirii Covid-19.

Persoanele care nu s-au înscris până la termenul limită fixat anterior, sunt încurajate să trimită în continuare rezumate la adresa de email: cristina.merciu@geo.unibuc.ro. 


 

Journal of Urban and Regional Analysis (JURA), publicație științifică editată de Prof. univ. dr. Ioan Ianoș (CICADIT) și Prof. univ. dr. Ronan Paddison (Universitatea din Glasgow), a primit premiul Senatului Universității din București pentru cea mai bună revistă în domeniul Științele Vieții în Pământului în anul 2018.


 

Dr. Florentina-Cristina Merciu a participat la Conferința Internațională Mining and Underground Museums, organizată de Cracow Saltworks Museum Wieliczka, în perioada 18-22 noiembrie 2018, în localitățile Wieliczka și Bochnia, Polonia. Prezentarea susținută în cadrul conferinței se bazează pe rezultatele proiectului CNCS – UEFISCDI, număr PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0686 (director de proiect: prof. univ. dr. Ioan Ianoș).


 

  

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A GEOGRAFILOR DIN ROMÂNIA (APGR)
în colaborare cu CICADIT, INP și CENAFER, organizează simpozionul internațional:

PATRIMONIUL INDUSTRIAL

– CONSERVARE, PROMOVARE CULTURALĂ 
ŞI REUTILIZARE INTELIGENTĂ 

EDIȚIA a IV-a 

19-20 octombrie 2018

BUCUREŞTI - AZUGA

 

PROGRAM

 

ALBUM FOTOÎn perioada 26 ianuarie-05 februarie 2018, prof. univ. dr. Ioan Ianoș a efectuat o vizită la Universitatea din Basra (Irak), unde a susținut două comunicări științifice: una la Departamentul de Geografie din cadrul Facultății de Arte („Danube Delta – past, present and future”) și alta la Institutul de Cercetări Marine din Basra („Urban Planning Response to Climate Change – A theoretical approach”). În cadrul acestei vizite, au avut loc întâlniri și discuții cu Rectorul Universității din Basra, cu decanul Facultății de Arte, precum și cu directoarea Institutului de Cercetări Marine.

Scopul vizitei a fost, pe de o parte, de a cunoaște Universitatea și de a stabili viitoare colaborări cu geografii din Basra, iar, pe de altă parte, de a efectua cercetări de teren în zona Mlaștinilor din Irakul de Sud. Acestea formează obiectul de cercetare al tezei de doctorat pe care o elaborează Ahmed Mays Sadkhan Khafaja în cadrul Școlii doctorale „Simion Mehedinți” (Universitatea din București, Facultatea de Geografie).

Cu acest prilej, au fost vizitate și câteva dintre locurile din Irak cu rezonanță în dezvoltarea omenirii (Ziguratul de la Ur).

Album foto


 

Ioan Ianoş: "(...) Sunt pentru a conserva satele românești prin modernizare. Prin componentele lor arhitectonice, prin tradiții și comportamentul psihologic colectiv al comunităților, unele sate pot deveni sate-muzeu. Dar nu toate, cele peste 13.000 de sate pot deveni adevărate muzee! De aceea trebuie să facem distincție între un rural viu, modern și cu rădăcini ancestrale definite ca valori perene (care să sprijine dezvoltarea) și un rural care să trăiască, în principal, din particularitățile sale unice." 

Lumea Satului - Dezvoltarea rurală durabilă, văzută prin ochii specialiștilor


 

Simion Mehedinţi.s Contribution to Modern Romanian Geography,
Ioan Ianoş, Radu Săgeată, Anthony Sorensen, The Professional Geographer:

Armed with a scholarship to find an answer to the question Simion Mehedinţi.s studies took him to continental Europe.s three main centers of geographic thought: Paris, Berlin, and Leipzig. We explore how his innovative ideas flourished, especially in Leipzig under Ratzel. The first Romanian geographer, Mehedinţi, must be credited with having defined geography as a science of mutual relationships between geospheres. This thinking reached its pinnacle in two complex books, Terra and Ethnos, the contents of which we synthetically explore. We also trace the unfavorable historical and geopolitical conditions that led to this pioneering work being little recognized worldwide.


 

Programul interdisciplinar de studii universitare de master Dezvoltare Teritorială Inteligentă a fost declarat câștigător al Marelui Premiu al Senatului Universității din București la secțiunea: Cel mai inovator program universitar / postuniversitar.

Programul de master este rezultatul proiectului POSDRU 156/1.2/G/141260, cu titlul Promovarea inovării și asigurării calității în domeniul dezvoltării teritoriale inteligente prin elaborarea unui program de studii interdisciplinare de masterat, elaborat și coordonat de către Prof. univ. dr. Ioan Ianoș, Conf. univ. dr. Daniela Zamfir și Lector univ. dr. Ilinca-Valentina Stoica.

Proiectul a fost implementat de Universitatea din București, Facultatea de Geografie, Centrul Interdisciplinar de Cercetări Avansate asupra Dinamicii Teritoriale, în parteneriat cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București – Facultatea de Urbanism.


 

Dr. Natașa Văidianu a participat la Simpozionul Internațional COST Action Ocean Governance for Sustainability, în perioada 15-17 noiembrie 2017, organizat de Universitatea din La Laguna și Institutul Oceanografic Spaniol din Insulele Canare, în Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Spania.

Pe parcursul celor trei zile, dr. Natașa Văidianu s-a implicat activ în organizarea evenimentului, fiind reprezentanta României în Comitetul de Management și co-leader/moderator pentru unul dintre cele șase Working Groups, respectiv WG1 Land-Sea Interactions, alături de Prof. Achim Schluter, Leibniz Centre for Tropical Marine Research, Bremen, Germania.

În cadrul workshop-ului WG1, echipa de autori condusă de dr. Natașa Văidianu a prezentat lucrarea intitulată Managing Coastal Resources and Uses Through Multi-Scale Governance Structures in Romania. Acest studiu se bazează pe rezultatele proiectelor PN-II-RU-TE-2014-4-2479 - director dr. Natașa Văidianu, și Era.Net Rus-Plus BS STEMA 42/2016.

 

 


 

 

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A GEOGRAFILOR DIN ROMÂNIA (APGR)
în colaborare cu CICADIT și CENAFER, organizează simpozionul internațional:

PATRIMONIUL INDUSTRIAL

– CONSERVARE, PROMOVARE CULTURALĂ 
ŞI REUTILIZARE INTELIGENTĂ 

EDIȚIA a III-a 

27 octombrie 2017

BUCUREŞTI 

 

PROGRAM

 


 

Irina Florea-Saghin a participat, în perioada 9-12 octombrie 2017, la European Week of Regions and Cities, Bruxelles, eveniment ce dezbate politica regională și urbană a Uniunii Europene.

 Natașa Văidianu a participat la conferința
IMBIZO 5: Marine biosphere research for a sustainable ocean. Linking ecosystems, future states and resource management, organizată la Woods Hole Oceanographic Institution, Woods Hole, Massachusetts, SUA, în perioada 28 septembrie - 08 octombrie 2017.

Acest eveniment a urmărit înțelegerea funcționării ecosistemelor și managementul resurselor marine, cuantificarea și compararea structurilor istorice și prezente și funcționarea sistemelor ocean - om, pentru predicția și proiectarea schimbărilor, incluzând dezvoltarea de scenarii și opțiuni pentru securitatea sau tranziția către sustenabilitatea oceanelor.

  


 

 

 

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A GEOGRAFILOR DIN ROMÂNIA (APGR)
în colaborare cu CICADIT și CENAFER, organizează simpozionul internațional:

PATRIMONIUL INDUSTRIAL

– CONSERVARE, PROMOVARE CULTURALĂ 
ŞI REUTILIZARE INTELIGENTĂ 

EDIȚIA a III-a 

27 octombrie 2017

BUCUREŞTI 

ÎNSCRIERE

Termen de înscriere și de trimitere a rezumatelor: 15 octombrie 2017

Titlul lucrării și rezumatul (max. 300 cuvinte) se vor trimite la adresa de email:

cristina.merciu@geo.unibuc.ro (Asist. univ. dr. Cristina Merciu).

Lucrările prezentate în cadrul workshop-ului au posibilitatea de a fi publicate în revista
Analele Asociaţiei Profesionale a Geografilor din România și Geograful, cu respectarea regulilor de redactare ale acestora.

Loc de desfășurare:
Muzeul Căilor Ferate Române, Calea Griviţei nr. 193 B (lângă Gara de Nord), Sector 1, Bucureşti.

Informații suplimentare:
aici.   
                      


 

URBAN CLIMATE SUMMER SCHOOL

CICADIT, împreună cu ICUB, ASU-UCRC, ASU-CSU și SURE, organizează, în perioada 21-26 August 2017, workshopul Urban Climate Summer School, adresat doctoranzilor și post-doctoranzilor interesați de climatologia urbană.

Înscrierile au loc până la data de 15 mai 2017.

Informații suplimentare: http://unibuc.ro/~conference/urbanclimate/                            


 

În perioada 5-9 aprilie 2017, Irina Florea-Saghin a participat la Conferința Anuală a Asociației Americane a Geografilor - American Association of Geographers, în Boston, SUA.

 


 

O nouă apariție editorială CABI - Tourism and Geopolitics: Issues and Concepts from Central and Eastern Europe (2017) - include studiul: The power of the web: blogging destination image in Bucharest and Sofia, realizat de: Al. Gavriș, I. Ianoș.În perioada 15-17 martie 2017, Natașa Văidianu a participat la 2nd International Conference on Marine/Maritime Spatial Planning, organizată în cadrul UNESCO Paris, în colaborare cu Comisia Europeană - DG MARE, unde a fost elaborată o foaie de parcurs comună (joint roadmap) pentru a accelera procesele de planificare spațială marină/maritimă la nivel mondial (MSP). Documentul strategic identifică provocările și acțiunile necesare de implementat în anii următori, în colaborare cu alte organisme ale UN și Statelor Membre.

Consultarea documentului: https://goo.gl/Y1v0h2În perioada 6-8 martie 2017, Natașa Văidianu a participat, în calitate de reprezentant național al României și co-chair al Grupului de lucru Land-Sea Interactions, la 2nd Management Committee Meeting of COST Action
, organizată în cadrul Leibniz Centre for Tropical Marine Research (ZMT), Bremen, Germania.

Detalii: www.oceangov.euO nouă apariție editorială Springer - Global Change and Human Mobility (2016) - include studiul: "Causal Relationships Between Economic Dynamics and Migration: Romania as Case Study", realizat de prof. univ. dr. Ioan Ianoș.


 

Marți, 13 octombrie 2015, CICADIT a organizat un concurs cu premii, în cadrul proiectului POSDRU/156/1.2/G/141105 ,,Inovarea și creșterea calității în învățământul superior geografic prin dezvoltarea unor ghiduri ca instrumente metodologice și didactice în domeniul planificării și dezvoltării teritoriale”.

În cadrul concursului, au participat 6 echipe de studenți de la specializările Geografie (anul III), Planificare Teritorială (anul III) și de la Masterul Planificare teritorială și managementul localităților urbane și rurale (anul II).

Echipele câștigătoare ale celor trei premii acordate în cadrul proiectului, au fost:

Premiul I – 3000 lei/echipă
Zaharia Florin-Alexandru
Voicu Răzvan-Andrei
Motrun Andreea
Gruia Andrei-Rafael
Gava Ioan-Radu
Dumitru Radu

Premiul II – 2400 lei/echipă

Răileanu Valentina
Săulescu Elena
Voinea Laura
Badea Cristina
Iancu Antonia
Rotaru Ionuț

Premiul III – 1800 lei/echipă
Neagu Ionela Andreea
Leca Elena Rafaela
Frighenciu Elena Daniela
Popa Andreea
Erimia Bianca Laura
Anghel Manuela Ana Maria


 

Revista de cultură Arcade a publicat un interviu detaliat cu prof. univ. dr. Ioan Ianoș, în numărul 3/2015.

În activitatea mea de cercetare am urmărit să transform Geografia într-o știință (mai) respectată, inspirându-mă din opera savantului geograf Simion Mehedinți. Pentru aceasta am avut trei obiective: rigoare, interdisciplinaritate și utilitate. Este vorba de a asigura mai multă rigoare conceptelor cu care operează geografia, de a promova interdisciplinaritatea prin analogiile făcute cu procese similare din alte științe și de a orienta cercetările spre societate” (Prof. univ. dr. Ioan Ianoș).

Interviul cuprinde atât informații despre activitatea profesională a prof. univ. dr. Ioan Ianoș, cât și opinii despre problemele actuale ale sistemului de învățământ românesc și ale dezvoltării teritoriale a României.


În perioada 17-21 august 2015, CICADIT a participat la Conferința Regională a Uniunii Geografice Internaționale, organizată la Universitatea Lomonosov, Moscova, Rusia. Doi dintre membrii CICADIT - dr. Natașa Văidianu și dr. Mirela Paraschiv - au primit granturi de participare din partea UGI. Satisfacția CICADIT este că acestea au fost singurele aplicații câștigătoare din Europa Centrală și de Est. 

  


Miercuri, 15 iulie 2015, Prof. univ. dr. Ioan Ianoș a participat la Workshopul "Strategia de dezvoltare durabilă a județului Argeș - Smart Region Arges 2015", organizat în cadrul Consiliului Județean Argeș, la inițiativa clusterului pentru dezvoltarea teritoriului - SMARTER (Smart Territorial Development), al cărui membru este și Asociația Profesională a Geografilor din România (APGR).

Informații suplimentare: aici Marți, 26 mai 2015, la sediul CICADIT, prof. univ. dr. Ioan Ianoș a organizat o întâlnire de lucru cu studenții doctoranzi și cercetătorii postdoctoranzi bursieri, în cadrul proiectului 
POSDRU 133391 „Programe doctorale și post-doctorale de excelență pentru formarea de resurse umane înalt calificate pentru cercetare în domeniile Științele Vieții, Mediului și Pământului”. Participanții, incluzând și cadre didactice cu funcții de coordonare în cadrul proiectului, au fost de la Universitatea de Vest din Timișoara, Universitataea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și Universitatea Al. I. Cuza din Iași.

 
 


 

Investește în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 – „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”
Domeniul major de intervenție 1.2 – „Calitate în învățământul superior”

CICADIT organizează în perioada 16-18 decembrie 2014 concursul pentru acordarea unor burse de merit studenților de la Facultatea de Geografie, Universitatea din București, înscriși în grupurile țintă ale proiectelor:

POSDRU/156/1.2/G/14110
5, ,,Inovarea și creșterea calității în învățământul superior geografic prin dezvoltarea unor ghiduri ca instrumente metodologice și didactice în domeniul planificării și dezvoltării teritoriale” – 6 burse.

POSDRU/156/1.2/G/141260, ,,Promovarea inovării și asigurării calității în domeniul dezvoltării teritoriale inteligente prin elaborarea unui program de studii interdisciplinare de masterat” – 10 burse. 

Concursul (proba interviu)* va avea loc pe data de 16 decembrie 2014:

POSDRU/156/1.2/G/141105 - ora 08:00, birou Prof. univ. dr. Ioan Ianoș (camera 301), et. 3, Facultatea de Geografie
http://geoplanning.geo.unibuc.ro/ 

POSDRU/156/1.2/G/141260 - ora 10:00, birou Prof. univ. dr. Ioan Ianoș (camera 301), et. 3, Facultatea de Geografie
http://intermaster.geo.unibuc.ro/ 

*Candidații vor participa la interviu în ordine alfabetică.


 

În perioada 11-13 iunie 2014, prof. univ. dr. Ioan Ianoș a participat la procesul de auto-evaluare al activității de cercetare a Universității din Angers, Franța, ca membru al Comisiei de Orientare Strategică a acestei instituții.

Informații suplimentare: aiciConferinţa de lansare a proiectului "GeoPlanning"
Facultatea de Geografie, Amf. Vâlsan
Vineri, 06 iunie, ora 14:00

CICADIT vă invită la conferinţa de lansare a proiectului POSDRU/156/1.2/G/141105 “Inovarea şi creşterea calităţii în învăţământul superior geografic prin dezvoltarea unor ghiduri ca instrumente metodologice şi didactice în domeniul planificării şi dezvoltării teritoriale”. 

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, în cadrul Axei prioritare 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”.

La eveniment vor participa reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ superior din România, reprezentanţi ai angajatorilor (din instituţii publice şi firme private) şi membri ai asociaţiilor profesionale.
 The Honors Committee of Regional Development and Planning (RDPSG) of Association of American Geographers (AAG) has selected Prof. Ioan Ianos as the recipient of 2014 Distinguish Scholar award.

2014 AAG Specialty and Affinity Group Awards

  


 
Joi, 20 februarie, ora 09:00, în cadrul CICADIT, va avea loc susținerea publică a tezei de abilitare intitulate: "Aplicarea metodelor spațial-cantitative în studiul dinamicii relațiilor dintre sistemele socio-economice și cele naturale", de către CSI dr. Alexandru-Ionuț Petrișor.

Detalii aici.
 În cadrul proiectului POSDRU 86/1.2/S/57462, cu titlul: ,,Optimizarea procesului de inserție a absolvenților din domeniul geografie pe piața forței de muncă”, au fost propuse șase noi ocupații pentru includerea acestora în Clasificarea Ocupațiilor din România
:

  • consilier dezvoltare locală și regională
  • geomatician
  • geomorfolog
  • expert localizare
  • manager consorțiu turistic
  • promotor local.

Cele șase noi ocupații vor fi publicate în Monitorul Oficial, Partea 1 (în următorul Ordin comun al Ministrului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și al Președintelui Institutului Național de Statistică), urmând ca până atunci codurile să poate fi folosite cu titlu provizoriu: consilier dezvoltare locală și regională – 242229; geomatician –216509; geomorfolog – 211441; expert localizare – 263219; manager consorțiu turistic – 263218; promotor local – 263220.

Detalii aici.


 
Pe data de 08 octombrie 2013, a avut loc ceremonia de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa domnului Prof. univ. dr. Ioan Ianoș, directorul CICADIT, în cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava.
 
Prof. univ. dr. Ioan Ianoș, directorul CICADIT, a participat la prima dezbatere publică privind procesul de regionalizare și descentralizare în România, organizată de Ministerul Dezvoltării Regionale în data de 02 aprilie 2013. În cadrul conferinței, prof. univ. dr. Ioan Ianoș a susținut prezentarea "Fundamente ale regionalizării României".
Pentru detalii:
Hotnews, Income Magazine.


 
În RDPSG Newsletter (februarie 2009), editată de Grupul Special de Dezvoltare Regională și Planificare din cadrul Asociației Geografilor Americani, centrul nostru de cercetare a apărut cu o caracterizare generală a activității acestuia după modelul de prezentare a unor astfel de organizații.
Pentru detalii click
aici.