Expertiză și consultanțăIoan Ianoș 
Expert local pentru Programul Phare privind Politicile de Dezvoltare Regională în România 1996-1998.
Expert local al OECD pentru raportul Politici de Dezvoltare Regională în România, 1998.
Expert local pentru Evaluarea Programului PHARE 1998 (2001).
Expert evaluator CNCSIS.
Membru plin al Comisiei Urban Development and Urban Life (1996-2000) a Uniunii Internaționale de Geografie.
Membru al Comitetului Național Român de Geografie.
Consiliul Național pentru Atestarea Diplomelor și a Titlurilor Universitare.
Societatea de Geografie din România (vicepreședinte).
Asociația Profesională a Geografilor din România (Președinte).
Membru în Consiliul Superior al Registrului Urbaniștilor din România.
Asociația Profesională a Urbaniștilor din România (Membru al Consiliului Director).
Secretar al comisiei de specialitate a Consiliului Național de Evaluare și Acreditare Academică.
Consilier în Comisia pentru Învățământ, Știință, Tineret și Sport a Camerei Deputaților (aprilie 2005 - decembrie 2006).
Director general al Direcției Generale Învățământ Superior din Ministerul Educației și Cercetării (februarie 2001 - ianuarie 2005).
Director al Centrului Național de Formare Profesională în învățământul Preuniversitar (2003-2005).
Referent în comisii de doctorat.
Specialist atestat al Registrului Urbaniștilor din România - drept de semnătură privind:
- coordonarea elaborării documentațiilor de amenajarea teritoriului: A, B, C, C1.
- elaborarea părților din documentațiile de amenajarea teritoriului și urbanism: F1, F3, F5, G2, G3.

Cristian Tălângă 
Expert - colaborator pe probleme de transport pentru World Bank, filiala România, aprilie - iunie 2002.
Expert evaluator CNCSIS, 2005.
Expert evaluator ARACIS, 2007.  
Membru al Grupului interdisciplinar privind gestiunea urbană și amenajarea teritoriului, organizat de Centrul de Proiectare Urbană al Consiliului General al Municipiului București, 1995-1998.   
Referent în comisii de doctorat.
Specialist atestat al Registrului Urbaniștilor din România - drept de semnătură privind:
- coordonarea elaborării documentațiilor de amenajarea teritoriului: B, C1.
- elaborarea părților din documentațiile de amenajarea teritoriului și urbanism: F1, F3, F5, G2, G3, G4.

Cristian Braghină 
Expert evaluator CNCSIS.
Expert evaluator program CERES (2004).
Referent în comisii doctorat.
Specialist atestat al Registrului Urbaniștilor din România - drept de semnătură privind:
- coordonarea elaborării documentațiilor de amenajarea teritoriului: B, C1.
- elaborarea părților din documentațiile de amenajarea teritoriului și urbanism: F1, F3, F5, G2, G3.

Daniela Zamfir
Specialist atestat al Registrului Urbaniștilor din România - drept de semnătură privind:
- coordonarea elaborării documentațiilor de amenajarea teritoriului: B, C1.
- elaborarea părților din documentațiile de amenajarea teritoriului și urbanism: F1, F3, F5, G2, G3, G4.