Activități doctoraleTeze de doctorat susținute:

Loreta Andreea Cepoiu (Cercleux): Rolul activităților industriale în dezvoltarea așezărilor din spațiul metropolitan al Bucureștilor

Ramona Ișfănescu: Rolul inițiativei antreprenoriale în organizarea spațiului geografic din Banat 

Radu Daniel Pintilii: Rolul ariilor de atracție turistică din zona de influență a municipiului București în dezvoltarea integrată a acesteia 

Igor Sirodoev: Orașele și dezvoltarea regională în Republica Moldova 

Vasile Simileanu: Geopolitica spațiului islamic 

Alexandru Gavriș: Marile habitate urbane din București 

Amalia Vârdol: Diferențieri geografice în nivelul de dezvoltare al orașelor României

Cristina Merciu: Turismul ca alternativă viabilă la dezvoltarea economică a Depresiunii Petroșani

Valentina Stoica: Organizarea spațiului geografic și dezvoltare rurală în bazinul hidrografic Sărățel

Cristian Drăghici: Activitățile turistice și dezvoltarea integrată în zona de influență a orașului Râmnicu Vâlcea

Daniela Stoian: Structura și dinamica spațiului public deschis. Proiecția acestora în peisajul urban din București

Natașa Văidianu: Proiectarea dezvoltării așezărilor umane într-un spațiu restrictiv - Rezervația biosferei Delta Dunării

Andrei Schvab: Procese teritoriale adaptative în dinamica zonei de influență Baia Mare