ObiectiveMisiunea principală a CICADIT este aceea de a produce cunoaștere originală prin cercetare academică și aplicativă în domeniul dezvoltării teritoriale. Prin această producție de cunoștințe se urmărește creșterea gradului de implicare a geografiei în problematica generală a dezvoltării, precum și creșterea vizibilității interne și internaționale a Universității din București.

În subsidiar, CICADIT și-a propus orientarea preocupărilor spre o abordare sistematică a cercetărilor care se intreprind asupra sistemelor teritoriale, cercetări teoretico-metodologice privind analiza și formalizarea țesutului de relații teritoriale și elaborarea de modele specifice și complexe de organizare a spațiului. Aria de cercetare vizează depistarea mecanismelor care explică dinamica extrem de complexă a teritoriului, inserția comunităților în spațiu și individualizarea unor modele particulare de organizare a acestuia. Un loc important îl ocupă studiul științific și depistarea valențelor practice ale nano- și microstructurilor teritoriale, dinamica și managementul sistemelor teritoriale, dezvoltarea diferențiată la nivel local și regional, atenuarea și eventual eliminarea disparităților teritoriale.

Activitatea de cercetare a CICADIT se încadrează în prioritățile stabilite prin Strategia națională de cercetare, dezvoltare și inovare, fiind axată cu precădere în domeniul cercetărilor socio-economice. În același timp, prin complexitatea temelor de cercetare și a preocupărilor CICADIT sunt vizate și aspecte aparținând de alte direcții de cercetare, precum cele din domeniile mediului, dezvoltării rurale, sănătății și securității.

În cadrul centrului de cercetare, unul din obiectivele importante a fost acela de a valorifica eficient rezultatele obținute în cercetarea fundamentală și aplicativă. În acest sens, au fost publicate circa 10 volume, dintre care unul în străinătate, și peste 100 de articole, dintre care 13 în străinătate, reprezentând atât capitole în volume publicate în edituri consacrate, cât și articole în diverse reviste. Cercetările intreprinse au fost urmate de aplicații depuse și participări la licitație pentru obținerea de granturi și contracte de cercetare.