Informații generaleCentrul Interdisciplinar de Cercetări Avansate asupra Dinamicii Teritoriale (CICADIT) este o structură constituită în anul 2001 (prin Decizia Rectorului Universității din BucureÈ™ti nr. 1883/31.08.2001), pentru a promova cercetarea de excelență în analiza fenomenelor teritoriale. Acreditat CNCSIS (certificat nr. 27, BucureÈ™ti, 12.IX.2006), la 5 ani după apariÈ›ie (conform legii), centrul are în palmares circa 30 de contracte È™i granturi, precum È™i numeroase cărÈ›i È™i articole de specialitate, publicate la edituri, respectiv reviste, din È›ară È™i din străinătate.

În cadrul centrului îÈ™i desfășoară activitatea 20 de doctoranzi (dintre care 3 din Moldova, Iran È™i Egipt), fiind de asemenea sprijinită È™i activitatea altor doctoranzi din străinătate (4 din FranÈ›a, 2 din Germania, 1 din Italia). Pe plan extern, se poate remarca includerea CICADIT, încă de la înfiinÈ›are, într-un parteneriat multianual cu Laboratorul Carta al Universității din Angers (soldat cu organizarea anuală a ConferinÈ›elor internaÈ›ionale "L`Initiative enterpreneuriale et developpement regional"), precum È™i colaborări cu Universitatea din Potsdam.

RelaÈ›iile de colaborare s-au extins, incluzând È™i centre de cercetare din diferite universități, precum: Universitatea din Brest, Universitatea Lusofona din Lisabona, Universitatea din Klagenfurt, Universitatea din Tubingen, Universitatea Shippensburg, Universitatea din Nisa.